Araştırma: Toplumun Dörtte Üçü Sosyalleşemiyor

İstanbul İktisat Araştırmaları’na nazaran halkın yüzde 76’sı sosyalleşemiyor. Patronlar de toplu taşımaya yöneliyor. Her 10 bireyden 9’u temel muhtaçlıklarını karşılarken bile iki kez düşünüyor.

Toplumdaki fakirleşmeyi gözle önüne serdi

Fotoğraf: Reuters

İstanbul İktisat Araştırmaları tarafından, 5-11 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye çapında 12 vilayette bin 500 kişi ile yapılan anket çalışmasının sonuçları ekonomik krizle birlikte değişen ve dönüşen toplumsal bağları gözler önüne serdi. 

Araştırmanın sonuçları sonuçlara nazaran, hayat pahalılığı nedeniyle yüzde 76’lık kesim dışarıda daha az toplumsallaşmaya başladığını belirtirken yüzde 73 toplu taşıma araçlarını kullanmaya başladığını tabir ediyor. Toplumun yüzde 67’si ise siyasete yaklaşımının ve siyasi tercihlerinin değiştiğini belirtiyor. Yüzde 10 ise yüksek enflasyon karşısında yeni kazanım arayışlarına girerek kripto paraya yatırım yaptığını söylüyor.

En yüksek oran 35-34 yaş aralığında

Dışarıda daha az toplumsallaştığını söyleyenlerin en yüksek olduğu yaş kümesi yüzde 80 ile 25-34 yaş aralığı. 65 yaş ve üstü iştirakçiler hariç tüm yaş kümelerinde daha az toplumsallaştığını belirtenlerin oranı yüzde 70’in üzerinde. İstihdam kümeleri açısından bakıldığında ise dışarıda daha az toplumsallaştığını belirtenlerin en yüksek oranda olduğu küme öğrenciler. Öğrencilerin yüzde 80’inden fazlası hayat pahalılığından ötürü dışarıda daha az toplumsallaşmaya başladığını tabir ediyor.

Toplu taşıma araçlarını kullanma oranlarını incelediğinde bu oranın en yüksek düzeyde gerçekleştiği istihdam kümesinin yevmiyeli çalışanlar olduğu görülüyor. Yevmiyeli çalışanlarda toplu taşıma kullanmaya başladığını söyleyenlerin oranı yüzde 85’in üzerindeyken patronlarda bu oran yüzde 60’ın altında.

Bununla birlikte, 2018 genel seçimlerinde AKP’ye oy veren katılımcıların yüzde 55’inden fazlası “hayat pahalılığı neticesinde siyasete yaklaşımlarının ve siyasi tercihlerinin değiştiğini” söz ediyor. Bu oran MHP seçmeninde yüzde 65’in üzerinde.

Yüzde 90’ı alışverişte iki kez düşünüyor

Hayat pahalılığı ile birlikte yeni maddi kazanım arayışlarına giren ve kripto para yatırımı yapanlar da var. Araştırma sonuçlarına nazaran yaş kümesi gençleştikçe kripto para yatırımı yapanların oranı artıyor. Bu oranın en yüksek olduğu yaş kümesi 18-24 yaş aralığı. Bu kümedeki iştirakçilerin beşte biri kripto para yatırımı yaptığını belirtiyor. 

Bu oran 25-34 yaş kümesinde yüzde 10 düzeyine geriliyor. İstihdam kümeleri açısından bakıldığında ise en çok öğrencilerin ve maaşlı devlet çalışanlarının kripto para yatırımı yaptığı görülüyor. Öğrencilerde kripto para yatırımı yapma oranı yüzde 20’nin üzerinde.

Öte yandan on iştirakçiden dokuzu bir eser ya da hizmet satın almadan evvel iki sefer düşündüğünü tabir ediyor.

BirGün

Yorum yapın